e-mail e-mail
Menu
https://frescoselect.nl/uploads/images/divers-splash.jpg

AVG privacy wet van 25 mei 2018

Fresco Select respecteert en beschermt alle persoonlijke gegevens die aan hen worden toevertrouwd.  Alle medewerkers werken overeenkomstig de AVG privacy wet van 25 mei 2018. Privacy is een uitgangspunt voor Fresco Selectie en hieronder hopen wij transparantie te geven over ons protocol  en werkwijze.

Waarom worden gegevens bewaard?

Als gespecialiseerd Werving & Selectiebureau wordt er gewerkt in een bepaald werkveld, waarbij voor langere tijd de loopbaan van kandidaten gevolgd wordt, om zo ook op langere termijn te kunnen adviseren, maar alleen met (mondelinge of schriftelijke) instemming van de kandidaat. Als een kandidaat zijn/haar cv aan Fresco Select toestuurt is dit voor het meezoeken naar passend werk op dat moment en voor toekomstige vacatures, tenzij de kandidaat anders aangeeft.

Welke gegevens worden bewaard?

Cv’s worden aldus, zonder tegenbericht, voor onbepaalde tijd vertrouwelijk bewaard volgens de richtlijnen, tezamen met eventuele gespreksnotities (over arbeidsverleden/levensloop, ambities/wensen voor de toekomst, salarishoogte/wensen en eventueel foto of video).

Wanneer worden gegevens uitgewisseld?

Alleen met toestemming van de kandidaat worden de gegevens aan derden - dat is een onderling besproken werkgever - voorgelegd voor een bepaalde vacature. De gegevens worden door de opdrachtgever in principe verwijderd, bij sluiting van de vacature. Indien de opdrachtgever de kandidaat toch in file wil houden, dient dit met Fresco Select te worden overlegd en is hiervoor toestemming nodig van de kandidaat. Alle opdrachtgevers moeten eveneens aan alle AVG-vereisten voldoen, wat in een samenwerkingsovereenkomst is of wordt vastgelegd.

Voor het overige worden persoonlijke gegevens NOOIT gedeeld met derden.

Ook de online partner / provider van Fresco Select voldoet aan de AVG-vereisten.

Recht van inzage of verwijdering

Kandidaten hebben recht van inzage in de bewaarde gegevens, nadat zij zich duidelijk hebben gelegitimeerd. Indien een kandidaat zijn of haar gegevens op een bepaald moment verwijderd wil hebben, kan dat met een schriftelijk (mail) verzoek aan info@frescoselect.nl.