e-mail e-mail
Menu
https://frescoselect.nl/uploads/images/divers-splash.jpg

Fresco Training & Coaching

Een goed begin is het halve werk

Wij slagen er door onze ervaring en aanpak vrijwel steeds in om de juiste mensen te werven en selecteren. Ook tijdens en na de start in de nieuwe baan kan Fresco Training u behulpzaam zijn. Door middel van training en coaching op maat kan de vakkundigheid en leiderschap vanuit de werkgever optimaal benut worden om alle kwaliteiten van nieuwe getalenteerde mensen direct te verzilveren.

Hoe geeft u de nieuwe collega(‘s) een professionele on-boarding? Hoe geeft u invulling aan de wens van de nieuwe medewerker en de behoefte van de organisatie om blijvend te investeren in persoonlijke ontwikkeling? Hoe laat u persoonlijke drijfveren aansluiten op de doelstellingen van de organisatie? En hoe zorgt u dat het team optimaal functioneert?

In het verlengde van onze wervingsdienstverlening, verzorgen wij training en coaching om werkgevers met deze vraagstukken te ondersteunen.

Mogelijke interventies waarmee wij u graag van dienst zijn

  • On-boarding coaching

Uit onderzoek blijkt dat met een deskundig opgezette on-boarding een nieuwe collega twee keer zo snel productief is en dat een werkgever dus twee keer zo snel over het potentieel kan beschikken. Een ervaren coach ondersteunt u bij het structureren van dit on-boarding traject. Dit helpt de medewerker om zichzelf zichtbaar te maken binnen de organisatie. Hij of zij wordt gestimuleerd om impact te creëren door zich met frisse blik, constructief en proactief op te stellen naar manager en collega’s. De eerste hindernissen interpreteren we als kansen voor de eigen ontwikkeling. Afhankelijk van de context en de behoefte, kan on-boarding coaching ingezet worden voor de eerste zes tot twaalf maanden na indiensttreding. Periodieke gesprekken met de coach zijn de ruggengraat van dit traject, waarbij er tussendoor contact blijft met u als opdrachtgever.

  • Individuele of team coaching

Na de on-boarding wilt u als werkgever invulling blijven geven aan de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden daarom individuele coaching om aan de slag te gaan met thema’s als (persoonlijk) leiderschap, communicatie en performance verbetering. Ook verzorgen wij teamcoaching voor optimalisatie van de samenwerking. 

  • Trainingen en workshops

Als werkgever is het belangrijk dat u organisatiedoelen door vertaalt naar cultuurwaarden en competenties. Met het juiste leiderschap zorgt u dat deze competenties worden omgezet in gewenst gedrag. Onze trainers zijn in staat om met u vast te stellen wat er nodig is om dit te faciliteren en verzorgen trainingen en workshops die hierop zijn gericht. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit op basis van open inschrijving of in company.

Onze aanpak

  • Wij werken met coaches en trainers met ruime ervaring in het vak en in de retail branche. Hierdoor zijn wij in staat om theorie en praktijk goed te combineren tot een frisse en pragmatische aanpak.
  • In een persoonlijk gesprek schatten we samen in welke vorm passend is gezien uw behoefte en budget.
  • Een intakegesprek met een of meerdere deelnemers maakt daarnaast standaard onderdeel uit van onze voorbereiding.
  • Voor coach interventies maken we gebruik van verschillende methodieken op maat, wat maakt dat we goed kunnen inspelen op de individuele behoefte en leerstijl.
  • Om de effectiviteit te verhogen en bovendien meetbaar te maken, kan in overleg gekozen worden om aanvullende instrumenten in te zetten, zoals een assessment en/of een persoonlijkheidsanalyse en/of een 360 graden feedback tool.
  • Daarnaast kan zo nodig een trainingsacteur ingezet worden bij onze trainingen en coachtrajecten.

Meer informatie

Hebben we uw interesse gewekt? Neem gerust contact op met Benjamin Heij of Marjan van Cortenberghe om te sparren over de mogelijkheden.

 

Rendement verzekerd!